Przedszkole z oddziałami dla dzieci z autyzmem w Zielonej Górze

Przedszkole Dalej Razem

Przedszkole z Oddziałami dla Dzieci z Autyzmem “Dalej Razem” zostało założone w 2011 roku
przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym “Dalej Razem”,
które jest jednocześnie jego jednostką prowadzącą.

WWR - w chwili obecnej brak miejsc!!!

Jeśli potrzebujesz wsparcia w terapii swojego dziecka z diagnozą autyzmu zapraszamy do Dalej Razem. Istnieje możliwość złożenia wniosku i wpisania się na listę rezerwową. 

Przedszkole Zielona Góra

Przedszkole

małe grupy, kameralna atmosfera
profesjonalna opieka edukacyjno-terapeutyczna,
rewalidacja, dietetyk, logopeda, rehabilitant
zajęcia dodatkowe, spacery, imprezy
Indywidualne Plany Terapii,
stały kontakt z rodzicami

WWR

Wczesne Wspomaganie Rozwoju dzieci z diagnozą autyzmu oraz ich rodzin od chwili stwierdzenia u dziecka niepełnosprawności.

Przedszkole dla dzieci z autyzmem