Autyzm

Czym jest autyzm?

Autyzm jest całościowym zaburzeniem rozwoju dziecka.

Oznacza to, że u dotkniętych nim osób obserwuje się objawy odmiennego funkcjonowania w wielu obszarach rozwoju.
Podczas diagnozy sprawdza się funkcjonowanie osoby w trzech podstawowych obszarach: komunikacja, interakcje społeczne, stereotypowe wzorce zachowań.
Pierwsze symptomy autyzmu mogą pojawiać się już u bardzo małych dzieci. Zwykle pełny obraz autyzmu widoczny jest przed ukończeniem przez dziecko 3. roku życia i wówczas pojawiają się liczne diagnozy.
Często diagnozuje się go również u nastolatków, a nawet u osób dorosłych.
Warto pamiętać, że zaburzenia ze spektrum autyzmu mają bardzo zróżnicowany charakter, nie tworzą jednolitego obrazu co do symptomatologii i głębokości zaburzeń.