DALEJ RAZEM Z UKRAINĄ

PROJEKT DOFINANSOWANY JEST ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA.

DOFINANOWANIE: 83.006,00zł; WARTOŚĆ CAŁKOWITA: 83.006,00zł

W związku z aktualną sytuacją i napływem uchodźców z Ukrainy postanowiliśmy podjąć działania mające na celu pomoc osobom przybyłym z Ukrainy- rodzicom dzieci z autyzmem oraz samym dzieciom. Napisaliśmy projekt “Dalej Razem z Ukrainą”. Projekt zakłada kilka działań, które będą wielotorowo wspierały wybraną grupę uchodźców. Chcielibyśmy utworzyć grupę przedszkolną w placówce w Zielonej Górze, dołączyć uczniów do istniejących klas w naszej zielonogórskiej szkole, utworzyć grupę dzieci w placówce w Sulechowie, uczyć dzieci i rodziców komunikacji w języku polskim, doposażyć miejsca co dziennego pobytu rodzin z dziećmi z autyzmem, zrealizować godzinowe wsparcie psychologiczne/prawne/organizacyjne. Możliwe będzie również zorganizowanie indywidualnych konsultacji z wyspecjalizowanym w pracy z dziećmi z autyzmem specjalistą, który wspomoże rodziców w razie problemów wynikających ze specyfiki zaburzenia ich dzieci.

Wszystkie zadania realizowane będą w obrębie placówek Stowarzyszenia „Dalej Razem- w szkole i przedszkolu w Zielonej Górze oraz w placówce w Sulechowie.