Wczesne Wspomaganie Rozwoju

 

Wczesne Wspomaganie Rozwoju

 

Wioleta Kordek – Wesołowska
Terapeuta, koordynator zespołu WWR

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku: Filologia Polska o specjalizacji komunikacja medialna i edytorstwo. Posiada również przygotowanie pedagogiczne uzyskane na Pedagogicznym kursie kwalifikacyjnym dla nauczycieli. Ukończyła studia podyplomowe: Logopedia z higieną i emisją głosu oraz Neurologopedia. Posiada kilkuletnią praktykę logopedyczną w przedszkolach na terenie Zielonej Góry oraz Sulechowa. Uczestniczka szkoleń z zakresu wiedzy o Autyzmie organizowanych przez SPOA „Dalej Razem”, a także szkolenia prowadzonego przez dr Teresę Kaczan: „Terapia ustno-twarzowa, terapia ręki i ergoterapia w pediatrii oraz ich wpływ na rozwój psychomotoryczny dziecka z grupy ryzyka”. Brała udział w cyklu szkoleń w projekcie „Szkolenia dla najbliższego otoczenia dzieci niepełnosprawnych” w obszarze alternatywnych i wspomagających metod komunikacji AAC w Stowarzyszeniu Rehabilitacyjnym Centrum Porozumiewania w Kwidzynie.
Uczestniczyła w projekcie badawczym dotyczącym adaptacji do warunków polskich Profilu Psychoedukacyjnego – 3, narzędzia do oceny funkcjonalnej dzieci. Ukończyła szkolenie – Profil Psychoedukacyjny PEP-3-PL oraz Test SON-R 2,5-7 badanie i interpretacja wyników. Posiada także uprawnienia do pracy metodą Kinezjologii Edukacyjnej – Metody dr Paula Dennisona i Gail Dennison. Od wielu lat zdobywa doświadczenie i szkoli się w zakresie rozwoju dzieci z zaburzeniami, w tym ASD.
Związana ze Stowarzyszeniem jest od 2014 roku, aktualnie prowadzi indywidualną terapię dzieci w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka.
 

Katarzyna Bartkowiak

Pedagog- terapeuta, diagnosta. Ukończyła Wydział Pedagogiki terapeutycznej oraz dwuletnie Studium Pomocy Osobom z Autyzmem i ich Rodzinom przy Fundacji Synapsis.  Zatrudniona w SPOA Dalej Razem od 2001 roku do chwili obecnej. Aktualnie jest koordynatorem zespołu diagnostycznego. Zajmuje się prowadzeniem diagnozy nozologicznej i  funkcjonalnej dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu. Planuje i czuwa nas przebiegiem procesu terapeutycznego w ramach WWRD. Prowadzi zajęcia indywidualne z podopiecznymi oraz konsultacje i poradnictwo dla rodziców. Od wielu lat zdobywa doświadczenie w badaniu dzieci z zaburzeniami rozwojowymi, w tym z ASD. Posiada certyfikat z zastosowania narzędzia ADOS-2 w badaniach naukowych i klinicznych. Uczestniczyła w realizacji projektu badawczego  testu PEP-3-PL, w trakcie certyfikacji klinicznej.

 

Aleksandra Kozieł

Neurologopeda. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu logopedii z terapią pedagogiczną Uniwersytecie w Zielonej Górze oraz neurologopedii klinicznej z wczesną interwencją logopedyczną na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu. Uczestniczyła w cyklu szkoleń specjalistycznych z zakresu wiedzy o zaburzeniach ze spektrum autyzmu. W Ośrodku Dalej Razem prowadzi terapię komunikacji w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Posiada certyfikat systemu alternatywnej komunikacji Picture Exchange Communication System (PECS). Systematycznie bierze udział w szkoleniach dotyczących zagadnień logopedycznych oraz z zakresu zaburzeń rozwoju małego dziecka.

 

 

Przedszkole na Facebooku
Nasz kanał na YouTube
NABÓR OTWARTY

plakat a3_Obszar roboczy 1

× Co ja ogłaszam?
Ogłoszenie