Kadra

Przedszkole z Oddziałami dla Dzieci z Autyzmem
“Dalej Razem”

Kadra Przedszkola

Dyrekcja

AGNIESZKA ZAWISTOWSKA - dyrektor przedszkola
EWA GRUNA - SKOWRON - wicedyrektor

Neurologopeda, oligofrenopedagog, terapeuta pedagogiczny, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej.
Ukończyła szereg specjalistycznych szkoleń logopedycznych oraz terapeutycznych, których elementy – w zależności od potrzeb pacjentów – wykorzystuje w terapii, m.in.: „Terapia Neurotaktylna”, „Zaburzenia połykania u dzieci i dorosłych”, „Terapia ustno-twarzowa”, „Terapia ręki i ergoterapia w pediatrii”, czy trzystopniowy kurs terapii behawioralnej. Na co dzień wdraża systemy komunikacji wspomagającej i alternatywnej (AAC), m.in. posiada certyfikat systemu alternatywnej komunikacji Exchange Communication System (PECS) oraz szkolenie „Mówik”. Przeprowadza testy niewerbalne SON-r oraz werbalne – Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa.
Obecnie jest wicedyrektorem Niepublicznego Przedszkola z Oddziałami dla Dzieci z Autyzmem „Dalej Razem”.
Prowadzi szkolenia z zakresu pracy z osobami z ASD, nadzoruje merytorycznie szkolenia w ODN Edu „Dalej Razem”. Pracuje z osobami z autyzmem w Ośrodku „Dalej Razem” nieprzerwanie od 2012 roku.
Interesuje się podróżami, lubi czytać, kocha zwierzęta.

Motto Ewy: „(…) bo najciężej jest ruszyć. Nie dojść, ale ruszyć. Dać ten pierwszy krok. Bo ten pierwszy krok nie jest krokiem nóg, lecz serca. To serce najpierw rusza, a dopiero nogi za nim zaczynają iść”.
Wiesław Myśliwski

Kadra pedagogiczna

BARBARA SZLĘZAK

Barbara SzlęzakGrupa: Kotki

Barbara Szlęzak, z zawodu polonista, pedagog, logopeda.
Absolwentka Uniwersytetu Zielonogórskiego na kierunku Filologia Polska o Specjalności Nauczycielskiej oraz studiów podyplomowych Logopedia z Terapią Pedagogiczną.
Aktualnie w trakcie kolejnych Studiów Podyplomowych Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna oraz Edukacja Włączająca
Basia o sobie: od 2013 roku moja praca to moja pasja a moją pasją jest praca z dziećmi:). Uwielbiam podróże i wędrówki po Polskich szlakach górskich. Lubię dobrą literaturę i muzykę. Uprawiam kolarstwo szosowe. W wolnym czasie relaksuję się improwizując w sztuce kulinarnej Jestem osobą pozytywnie zakręconą.
Moje motto życiowe to: „Wszystko jest możliwe. Niemożliwe wymaga po prostu więcej czasu” (Dan Brown)

SARA KAPSKA

Sara KapskaGrupa: Kotki

Absolwentka Uniwersytetu Zielonogórskiego – studiów licencjackich – Logopedia i Język Migowy. Aktualnie w trakcie studiów magisterskich – Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza i profilaktyka oraz studiów podyplomowych – Edukacja elementarna i terapia pedagogiczna.

ANNA MUSKAŁA
Anna Muskała

pomoc
Grupa: Kotki oraz Żaby

Absolwentka Łużyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej im. Jana Benedykta Solfy z siedzibą w Żarach – studia licencjackie na kierunku Pedagogika – praca socjalna i resocjalizacja oraz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie.
Początkowo była zatrudniona w Powiatowym Urzędzie Pracy, a po narodzinach córki
i dwuletniej przerwie zawodowej odbyła staż w Stowarzyszeniu Oświatowym „Mała Szkoła”, w którym pracowała na stanowisku pomocy nauczyciela w oddziale przedszkolnym, a następnie jako koordynator ośrodka integracji społecznej w świetlicy wiejskiej.
W 2019 roku wraz ze zmianą miejsca zamieszkania podjęła zatrudnienie w Przedszkolu “Dalej Razem”
Ania o sobie: Jestem osobą odpowiedzialną, kreatywną, komunikatywną, sumienną. Lubię sport: jazdę na rowerze czy siatkówkę oraz podróże weekendowe po Polsce.

ALEKSANDRA BASZCZUK

Grupa: Żaby

DOMINIKA PIOTROWSKA

Grupa: Żaby

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku Pedagogika o specjalności Resocjalizacja z poradnictwem specjalistycznym na Uniwersytecie Zielonogórskim. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu kwalifikacji pedagogicznych. Obecnie w trakcie studiów podyplomowych na kierunku Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna oraz Edukacja włączająca. Odbyła praktyki zawodowe w klasach integracyjnych I-III oraz przedszkolu w Zespole Szkół Ekologicznych im. Unii Europejskiej w Zielonej Górze. Uczestniczyła również w wolontariacie w Dziennym Ośrodku Młodzieżowym w Zielonej Górze.

IZABELA BOHDANOW
Iza BohdanowGrupa: Leniwce

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku filologia polska oraz studiów licencjackich na kierunku socjologia. Ukończyła studia podyplomowe: kwalifikacje pedagogiczne, edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną – oligofrenopedagogika, historia w szkole.
Jest certyfikowanym terapeutą integracji sensorycznej należącym do Polskiego Towarzystwa Integracji Sensorycznej.
Uczestniczka licznych szkoleń z zakresu wiedzy o autyzmie, m.in. organizowanych przez SPOA „Dalej Razem”, trzymodułowego kursu bazowego terapii behawioralnej w teorii i praktyce organizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej w Krakowie oraz podstawowego szkolenia z terapii taktylnej organizowanego przez ośrodek ASTO we Wrocławiu.
W przyszłości zamierza szkolić się w dziedzinie integracji odruchów i integracji bilateralnej.
Prywatnie pasjonatka kina, górskich wędrówek, „Przyjaciół” (tych osobistych i na ekranie) oraz gier planszowych. Nieustannie denerwuje bliskich wytykaniem błędów językowych 🙂

ALEKSANDRA DYNARYŃSKA
Ola DynaryńskaGrupa: Leniwce

Absolwentka studiów licencjackich na kierunku Pedagogika Opiekuńczo – Wychowawcza i Profilaktyka na Uniwersytecie Zielonogórskim.
Obecnie w trakcie studiów magisterskich na kierunku Wychowanie Przedszkolne i Nauczanie Początkowe na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz studiów podyplomowych na kierunku Pedagogika Specjalna. Ukończony certyfikowany kurs z Terapii dziecka z autyzmem i zespołem aspergera.

BARBARA WRÓBLEWSKA
Grupa: Leniwce i Biedronki
PAULINA KUŻEL
Paulina KużelGrupa: Biedronki

Absolwentka studiów magisterskich z zakresu Opieki i Profilaktyki Niedostosowania Społecznego na Uniwersytecie Zielonogórskim oraz studiów podyplomowych na kierunku Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna oraz Pedagogika Specjalna.
Uczestniczka szkoleń z zakresu wiedzy o autyzmie organizowanych przez SPOA „Dalej Razem” oraz szeregu szkoleń dotyczących problematyki dziecka w wieku przedszkolnym oraz metod pracy z dziećmi z zaburzeniami i współpracy z rodzicami organizowanych przez placówki zewnętrzne.
Posiada certyfikat systemu alternatywnej komunikacji Exchange Communication System (PECS). Ukończyła szkolenie z zakresu terapii ustno – twarzowej, terapii ręki i ergoterapii w pediatrii oraz ich wpływu na rozwój psychomotoryczny dziecka z grupy ryzyka.
Ukończyła 3 – stopniowe szkolenie dotyczące terapii behawioralnej osób z autyzmem oraz szkolenie dot. pracy z osobami przejawiającymi trudne zachowania w oparciu o zasady ABA. Ukończyła szkolenia: Nauczanie 9 Krytycznych Umiejętności porozumienia się, Trening Umiejętności społecznych, Szkolenia z zakresu AAC oraz wiele innych związanych z pracą z osobami z autyzmem i z osobami z niepełnosprawnością intelektualną.
Pracowała w Ośrodku Terapii Zajęciowej z osobami niepełnosprawnymi w tym z osobami z autyzmem. Od kwietnia 2012 roku pracuje w Przedszkolu „Dalej Razem”.
Paulina o sobie: terapeuta hobbysta. „Robienie tego co się lubi jest wolnością. Lubienie tego co się robi jest Szczęściem”. Życie ma sens tylko wtedy. Dlatego robię, to co robię 😉 I doskonale się przy tym bawię. Prawie jak detektyw Monk na tropie, bo każdy dzień przynosi coś nowego:)
Szukam, wymyślam, sprawdzam, planuje, organizuje, doświadczam, przekonuje, poszukuje i… sadzę. Bo „cuda rosną tylko tam, gdzie je zasadzisz” ;).
Uwielbiam seriale, dobry film oraz muzykę, która jest bliska memu sercu.
Podobno kto śpiewa, ten modli się dwa razy a kto fałszuje…ten nawet i trzy i cztery 😀 Dlatego każdą chwilę – salę i serca wypełnia nam muzyka. Nam – czyli Biedronkom, bo Biedronki to nie tylko nazwa grupy. To stan duszy i umysłu. To kolor serca. Dlatego zawsze – BÓG, HONOR, BIEDRONKI 😀

JOANNA ŚPIEWAK - STASIAK
Grupa: Biedronki
ANNA PULKOWSKA
Anna PulkowskaGrupa: Lamy
AGATA HOŁYŚ

Grupa: Lamy

Ukończyła 5 – letnie studia magisterskie na Uniwersytecie Zielonogórskim, kierunek: Rewalidacja Osób Chorych. W czasie studiów, była wolontariuszką na Oddziale Dziecięcym w Szpitalu Wojewódzkim w Zielonej Górze.
Największe doświadczenie z osobami niepełnosprawnymi zdobyła na obozach Fundacji Aktywnej Rehabilitacji (osoby z uszkodzonym rdzeniem kręgowym  -para i tetraplegia), które odbywały się w Ośrodku Przygotowań Olimpijskich w Spale oraz w Zespole Szkół Ekologicznych w Zielonej Górze.
Ukończone kursy:
– Kurs FAR z zakresu technik przenoszenia i asekuracji dla osób z uszkodzeniem rdzenia kręgowego,
– Terapia behawioralna w teorii i praktyce,
– Rozwijanie komunikacji u osób z zaburzeniami rozwojowymi,
– Teoria Umysłu, Centralna Koherencja- diagnoza i terapia procesów poznawczych osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.
W Przedszkolu “Dalej Razem” od listopada 2018 roku.
Obecnie jest na ostatnim, trzecim semestrze studiów podyplomowych o kierunku Kwalifikacje Pedagogiczne na Uniwersytecie Zielonogórskim, pisze pracę na temat ,, Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci z autyzmem”. Jest również na drugim semestrze studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Nauk Pedagogicznych w Warszawie na kierunku: Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna oraz od września na tej samej uczelni podjęłam kierunek: Edukacja włączająca.

ANITA ADAMCZAK - KOWALSKA
pomoc, Grupa: Lamy i Byczki
KAROLINA FORNAL

Karolina FornalGrupa: Byczki

Absolwentka studiów licencjackich na kierunku Pedagogika o Specjalności Resocjalizacja i Poradnictwo Specjalistyczne oraz magisterskich na kierunku Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza i Profilaktyka. W grudniu 2014 r. ukończyła kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki. Absolwentka studiów podyplomowych na kierunku Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna.
Uczestniczka szkoleń z zakresu wiedzy o autyzmie organizowanych przez SPOA „Dalej Razem”. Ukończyła cykl szkoleń na Letniej Szkole Terapii Behawioralne organizowanej przez PSTB w Krakowie. Posiada certyfikat systemu alternatywnej komunikacji Exchange Communication System (PECS). Ukończyła szkolenia: I i II stopień Metody Dobrego Startu, Nauczanie 9 Krytycznych Umiejętności porozumienia się, Trening Umiejętności społecznych, Szkolenia z zakresu AAC oraz wiele innych związanych z pracą z osobami z autyzmem i z osobami z niepełnosprawnością intelektualną.
Podczas studiów od 2012 r. działała w Kole Naukowym Pedagogów Wolontariuszy działających przy Uniwersytecie Zielonogórskim, brała udział w licznych akcjach z dziećmi od 3 r.ż. Z przedszkolem “Dalej Razem” związana od 2013 roku. Początkowo jako wolontariuszka, a od 2014 jako pracownik.
Od czerwca 2018 r współpracuje również z Fundacją Generado w Mieszkaniach Usamodzielniających.
Karolina o sobie: Z zamiłowania Terapeuta
Lubię aktywny styl życia: podróże, rower, racjonalne żywienie to moje motto życiowe 😀
Jak śpiewał Krzysztof K.:
„podróżować, zwiedzać świat, pięknie żyć, garściami życie brać ….”,
utożsamiam się w tym stu procentach, z każdego dnia biorę ile się da.
Za parę lat planuje rowerem przejechać cały świat. W wolnych chwilach chętnie słucham muzyki, czytam książki oraz…… nie pogardzę dobrym wierszem, każda pora jest dobra 😀

KATARZYNA WANDEL

Katarzyna WandelGrupa: Byczki

Ukończyła studia magisterskie na kierunku Pedagogika na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim im. Jana Pawła II oraz studia podyplomowe z zakresu Edukacji Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej na Wyższej Szkole Nauk Pedagogicznych.
Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobyła prowadząc zajęcia edukacyjne w przedszkolach i szkołach podstawowych na terenie województwa Lubuskiego.
W przedszkolu Dalej Razem pracuje od 01.01.2020r.
Kasia o pracy: Każdy dzień jest dla mnie nowym wyzwaniem i zarazem ogromną radością.

Zajęcia dodatkowe

AGNIESZKA WIŚNIEWSKA - dietetyk

Absolwentka Akademii Rolniczej w Poznaniu, Wydziału Technologii Żywności, specjalizacja Żywienie Człowieka. Ukończyła Studia Podyplomowe AR w Poznaniu z zakresu Żywienia Człowieka , Kurs Psychodietetyki w Polskim Instytucie Dietetyki w Warszawie, Kurs Certyfikowanej Akademii Dietetyka: Dietoterapia w chorobach XXI wieku – alergie i nietolerancje pokarmowe, żywienie dzieci.
Uczestniczka konferencji i szkoleń z zakresu żywienia dzieci, zaburzeń odżywiania i jedzenia oraz dietoterapii dzieci, m.in. Konferencji Neurobiota 2. Autyzm i bolerioza. Fitoterapia i żywienie pacjentów (Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie), Konferencji Zaburzenia Odżywiania u Dzieci GOOD FOOD Wrocław 2019 (ARTESI Joanna Stankiewicz-Trzaskawka oraz Centrum Terapii i Wspomagania Rozwoju MOTYLEK), szkolenia na temat Diagnostyki i terapii zaburzeń mikroflory jelitowej u dzieci ze spektrum autyzmu (Instytut Edukacji Logopedycznej w Poznaniu), szkolenia – Trudności z jedzeniem u dzieci z zaburzeniami rozwoju. Trening jedzenia (Fundacja Pomoc Autyzm).
Z Przedszkolem „Dalej Razem” związana od chwili jego powstania. Prowadzi konsultacje i szkolenia z zakresu żywienia dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD).

ANNA STRÓŻYK - logopeda
JOANNA BORUSZEWSKA - rewalidacja

Zespół WWR

WIOLETA KORDEK - WESOŁOWSKA - terapeuta WWR, koordynator zespołu WWR

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku: Filologia Polska o specjalizacji Komunikacja medialna i edytorstwo. Posiada również przygotowanie pedagogiczne uzyskane na Pedagogicznym kursie kwalifikacyjnym dla nauczycieli. Ukończyła studia podyplomowe: Logopedia z higieną i emisją głosu oraz Neurologopedia. Posiada kilkuletnią praktykę logopedyczną w przedszkolach na terenie Zielonej Góry oraz Sulechowa. Uczestniczka szkoleń z zakresu wiedzy o Autyzmie organizowanych przez SPOA „Dalej Razem”, a także szkolenia prowadzonego przez dr Teresę Kaczan: „Terapia ustno-twarzowa, terapia ręki i ergoterapia w pediatrii oraz ich wpływ na rozwój psychomotoryczny dziecka z grupy ryzyka”. Brała udział w cyklu szkoleń w projekcie „Szkolenia dla najbliższego otoczenia dzieci niepełnosprawnych” w obszarze alternatywnych i wspomagających metod komunikacji AAC w Stowarzyszeniu Rehabilitacyjnym Centrum Porozumiewania w Kwidzynie.
Uczestniczyła w projekcie badawczym dotyczącym adaptacji do warunków polskich Profilu Psychoedukacyjnego – 3, narzędzia do oceny funkcjonalnej dzieci. Ukończyła szkolenie – Profil Psychoedukacyjny PEP-3-PL oraz Test SON-R 2,5-7 badanie i interpretacja wyników. Posiada także uprawnienia do pracy metodą Kinezjologii Edukacyjnej – Metody dr Paula Dennisona i Gail Dennison. Od wielu lat zdobywa doświadczenie i szkoli się w zakresie rozwoju dzieci z zaburzeniami, w tym ASD.
Związana ze Stowarzyszeniem jest od 2014 roku, aktualnie prowadzi indywidualną terapię dzieci w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka.

KATARZYNA BARTKOWIAK - terapeuta WWR

Pedagog- terapeuta, diagnosta. Ukończyła Wydział Pedagogiki terapeutycznej oraz dwuletnie Studium Pomocy Osobom z Autyzmem i ich Rodzinom przy Fundacji Synapsis. Zatrudniona w SPOA Dalej Razem od 2001 roku do chwili obecnej.
Aktualnie jest koordynatorem zespołu diagnostycznego. Zajmuje się prowadzeniem diagnozy nozologicznej i funkcjonalnej dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu. Planuje i czuwa nad przebiegiem procesu terapeutycznego w ramach WWRD.
Prowadzi zajęcia indywidualne z podopiecznymi oraz psychoedukację i poradnictwo dla rodziców. Od wielu lat zdobywa doświadczenie w badaniu dzieci z zaburzeniami rozwojowymi, w tym z ASD. Posiada certyfikat z zastosowania narzędzia ADOS-2 w badaniach naukowych i klinicznych.
Uczestniczyła w realizacji projektu badawczego -walidacja testu PEP-3-PL, zakończony certyfikatem.
Obecnie uczestniczy w cyklu szkoleń w zakresie Terapii Poznawczo- Behawioralnej Dzieci i Młodzieży doskonaląc swój warsztat pracy w Poradni Zdrowia Psychicznego.
Prywatnie mama trójki dzieci.

ALEKSANDRA KOZIEŁ - logopeda - WWR

Neurologopeda. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu logopedii z terapią pedagogiczną Uniwersytecie w Zielonej Górze oraz neurologopedii klinicznej z wczesną interwencją logopedyczną na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu. Uczestniczyła w cyklu szkoleń specjalistycznych z zakresu wiedzy o zaburzeniach ze spektrum autyzmu. W Ośrodku Dalej Razem prowadzi terapię komunikacji w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Posiada certyfikat systemu alternatywnej komunikacji Picture Exchange Communication System (PECS). Specjalizuje się we wczesnej interwencji logopedycznej. Uczestniczy w szkoleniach z zakresu neurologopedii oraz z zakresu rozwoju małego dziecka. W swojej pracy wykorzystuje elementy Neurosensomotorycznej integracji odruchów MNRI według koncepcji dr S. Masgutova ( Terapia Neurotaktylna/ Integracja Odruchów Ustno- Twarzowych/ Integracja Odruchów Dynamicznych i Posturalnych).

ANNA ANTONIK - terapeuta Integracji Sensorycznej - WWR

Mgr fizjoterapii, certyfikowany terapeuta Integracji Sensorycznej
Zawód fizjoterapeuty uzyskała w 2006 roku studiując na Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. W latach 2012-2014 studiowała w Wyższej Szkole Fizjoterapii we Wrocławiu, uzyskując tytuł magistra fizjoterapii.
Od 2010 roku pracuje z dziećmi z całościowymi zaburzeniami rozwoju. W tym czasie pogłębiła swoją wiedzę biorąc udział w takich kursach jak: Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dziecka, Metoda Marianne i Christophera Knillów w pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, Kinesiotaping, Spiralna stabilizacja mięśni oraz Yumeiho. W 2014 roku rozpoczęła swoją przygodę z Integracją Sensoryczną, kończąc kurs pierwszego stopnia. W 2016 roku ukończyła kurs drugiego stopnia, uzyskując certyfikat terapeuty Integracji Sensorycznej.
Od roku 2018 jest pracownikiem Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym „Dalej Razem”. Prowadzi zajęcia Integracji Sensorycznej w ramach WWR.