O przedszkolu

Przedszkole z Oddziałami dla Dzieci z Autyzmem
“Dalej Razem”

Przedszkole “Dalej Razem”

Przedszkole z Oddziałami dla Dzieci z Autyzmem “Dalej Razem” zostało założone w 2011 roku
przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym “Dalej Razem”,
które jest jednocześnie jego jednostką prowadzącą.

Historia

Początkowo były to dwie grupy dla dzieci z autyzmem i jedna grupa dzieci w normie rozwojowej.
Z biegiem lat powiększała nam się liczba podopiecznych i pracowników.

Obecnie możemy się pochwalić zespołem specjalistów w tematyce autyzmu.
Nowe osoby, które rozpoczynają pracę w naszym przedszkolu przechodzą obowiązkowe szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne w tym zakresie, a ich praca podlega superwizjom.
Nasi pracownicy nieustannie poszerzają swoje kwalifikacje biorąc udział w szkoleniach, konferencjach, warsztatach i studiach podyplomowych.

Motto

Akceptacja i wrażliwość na potrzeby dzieci ważą na jakości całego ich życia

Nasza misja

Nasza misja wskazuje nam kierunek, w którym podążamy i stanowi punkt odniesienia dla podejmowanych przez nas działań i decyzji.

Naszą misją jest wyposażenie naszych podopiecznych w kompetencje, które przybliżą ich do satysfakcjonującego współuczestniczenia w systemach, które nie są dostosowane do potrzeb i wrażliwości osób z autyzmem.

Nasza wizja

Nasza wizja wyznacza ramy działania i kieruje każdym aspektem naszej działalności z perspektywy poszczególnych interesariuszy organizacji.

Podopieczni

Chcemy być miejscem, w którym spotyka się uważność i szacunek dla innego sposobu odbioru świata zewnętrznego przez naszych podopiecznych
z oczekiwaniami co do ich funkcjonowania w środowiskach i strukturach, które rządzą się prawami neurotypowej większości.

Pracownicy

Jesteśmy przekonani, że realizacja naszej misji jest możliwa tylko w komfortowych dla zespołu warunkach pracy. Zarówno w kontekście higieny pracy jak i atmosfery w zespole.

Rodzice i rodziny naszych podopiecznych

Ważne jest dla nas środowisko rodzinne naszych podopiecznych. Uznajemy, że realizacja naszej misji jest mocno zależna od współpracy terapeutów z rodzicami, od świadomego, wspólnie obranego celu i realizacji zaleceń terapeutów na gruncie domowym. Uznajemy i szanujemy to, że rodziny naszych podopiecznych dysponują różnymi zasobami, stąd nasze oczekiwania uwzględniają te zasoby.

Lokalne środowisko pedagogiczno-terapeutyczne

W miarę naszych możliwości współpracujemy z placówkami, które potrzebują naszego wsparcia merytorycznego.

Społeczność lokalna

Staramy się pracować nad promocją wiedzy na temat autyzmu i uwrażliwiać społeczeństwo na trudności osób z autyzmem związane z odbiorem bodźców ze świata zewnętrznego, trudności komunikacyjne i przyswajaniem ogólnie przyjętych norm społecznych.

Nasze

wartości

  1. Szacunek dla podmiotowości dziecka i zasobów jego rodziny
  2. Higiena pracy i atmosfera w zespole
  3. Praca nad aspektami na które mamy realny wpływ
  4. Szacunek dla inności
  5. Warunki do realizowania zadań statutowych

Nasze wartości są kompasem dla naszych postaw i działań i definiują sposób, w jaki realizujemy naszą wizję.

Statut przedszkola Dalej Razem