Kadra
 • Pracownicy administracyjni
  zawistowska_zdj
  Agnieszka Zawistowska
  Dyrektor Przedszkola

  Ukończyła studia magisterskie o specjalności zarządzanie potencjałem społecznym oraz studia inżynierskie z zakresu edukacji techniczno-informatycznej. W 2015r. ukończyła kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą.  Prowadziła punkt przedszkolny oraz różnorodne zajęcia dla dzieci młodzieży. Ponadto współtworzy stowarzyszenie działające w zakresie praw człowieka ZTE „Civilitas” w Zielonej Górze. Od lutego 2014 pełni obowiązki Dyrektora w Przedszkolu „Dalej Razem” i odpowiada za kwestie organizacyjne.

  Tel. 503 789 765 e-mail: a.zawistowska@dalejrazem.pl

  justyna naumowicz

  Justyna Szczanowicz
  Dyrektor Przedszkola – urlop macierzyński

  Absolwentka kierunku: Pedagogika Pracy i Poradnictwo Zawodowe, ukończyła Studia Podyplomowe na kierunku: Zintegrowane Systemy Zarządzania oraz Zarządzanie Placówkami Oświatowymi. Pracowała jako analityk w firmie zajmującej się odpowiedzialnym biznesem. Uczestniczka licznych kursów i szkoleń. Od stycznia 2011 roku była Dyrektorem Biura w Stowarzyszeniu „Dalej Razem”, od września 2011 pełni funkcję Dyrektora w Przedszkolu „Dalej Razem” i odpowiada za kwestie organizacyjne.

  Tel. 692 489 705 e-mail: j.szczanowicz@dalejrazem.pl

  Ewa Gruna-Skowron
  Ewa Gruna- Skowron
  Wicedyrektor Przedszkola, Neurologopeda

  Ukończyła studia podyplomowe: Logopedia z Terapią pedagogiczną, oligofrenopedagogikę oraz neurologopedię. Posiada praktykę logopedyczną w Centrum Medycznym oraz w szkole, jako nauczyciel. Posiada Certyfikat Systemu Alternatywnej Komunikacji „Exchange Communication System” (PECS). Uczestniczka kursów m.in. „Moje sylabki – nauka czytania metodą sumultaniczno-sekwencyjną” wg Jagody Cieszyńskiej oraz liczne szkolenia z zakresu wiedzy o autyzmie organizowanych przez SPOA „Dalej Razem”.

  szteinszała_zdj

  Katarzyna Stein-Szała
  Wicedyrektor Przedszkola, Neurologopeda- urlop macierzyński
  Prowadzi zajęcia dodatkowe: Logopedia

  Absolwentka studiów magisterskich na kierunku: Pedagogika o specjalizacji: Rewalidacja Osób Chorych i Niepełnosprawnych oraz podyplomowych kierunku: Logopedia z Terapią Pedagogiczną, Pedagogika Wczesnoszkolna i Przedszkolna oraz Neurologopedia. Uczestniczka wielu szkoleń w tym specjalistycznych z zakresu wiedzy o autyzmie -„Akademia Autyzmu” organizowanych przez fundację SYNAPSIS w Warszawie. Pracę w Stowarzyszeniu „Dalej Razem” rozpoczynała w 2006 r. jako wolontariusz, od 2007 roku pracowała na stanowisku terapeuty. Obecnie jest członkiem zespołu diagnostycznego, prowadzi zajęcia logopedyczne z osobami z autyzmem, a także szkolenia nt. Autyzmu i Zespołu Aspergera. Posiada certyfikat systemu alternatywnej komunikacji Exchange Communication System (PECS). Od września 2011 pełni obowiązki Wicedyrektora Przedszkola „Dalej Razem” i odpowiada za kwestie merytoryczne.

 • Pracownicy pedagogiczni

  pszczołaPszczółki:

  Angelika Rachel
  Nauczyciel

  Absolwentka studiów …

  Patrycja Mróz
  Pomoc Przedszkolna
  je-3175642

  Jeżyki:

  Sylwia Jedynak-Hane
  Nauczyciel

  Absolwentka studiów …

  Anna Budrewicz
  Pomoc
  Absolwentka studiów licencjackich na kierunku:Administracja Publiczna .

  Największe doświadczenie w pracy z dziećmi zdobyła jako pomoc przedszkolna w dwóch oddziałach przedszkolnych : Miejskim przedszkolu „Kraina Ekoludków” , a od stycznia 2017 w przedszkolu „Dalej Razem”, ale także udzielając się jako wolontariusz w organizacjach pozarządowych. Praca z dziećmi przynosi jej wiele satysfakcji i radości ,każdy dzień w przedszkolu to nowe doświadczenie. W pracy kieruje się dobrem dziecka. Ukończyła kurs na kierowników wypoczynku dla dzieci i młodzieży ,wycieczek szkolnych oraz warsztat „Wstęp do Socjoterapii”.

  biedronka2Biedroneczki:

   

  paulina kurzel
  Paulina Kużel
  Terapeuta– kierownik zespołu

  Absolwentka studiów magisterskich z zakresu Opieki i Profilaktyki Niedostosowania Społecznego na Uniwersytecie Zielonogórskim oraz studiów podyplomowych na kierunku Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna. Uczestniczka szkoleń z zakresu wiedzy o autyzmie organizowanych przez SPOA „Dalej Razem” oraz szeregu szkoleń dotyczących problematyki dziecka w wieku przedszkolnym oraz metod pracy i współpracy z rodzicami organizowanych przez placówki zewnętrzne.  Posiada certyfikat systemu alternatywnej komunikacji Exchange Communication System (PECS). Ukończyła szkolenie z zakresu terapii ustno – twarzowej, terapii ręki i ergoterapii w pediatrii oraz ich wpływu na rozwój psychomotoryczny dziecka z grupy ryzyka. Ukończyła 3 – stopniowe szkolenie dotyczące terapii behawioralnej osób z autyzmem oraz szkolenie dot. pracy z osobami przejawiającymi trudne zachowania w oparciu o o zasady ABA. Pracowała w Ośrodku Terapii Zajęciowej z osobami niepełnosprawnymi w tym z osobami z autyzmem. Od kwietnia 2012 roku pracuje w Przedszkolu „Dalej Razem”.

  pulkowska_zdj

  Ania Pulkowska
  Terapeuta

  Absolwentka studium wokalnego działającego przy Miejskim Ośrodku Kultury w Głogowie.

  Absolwentka studiów wyższych licencjackich na kierunku Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza oraz magisterskich na kierunku Pomoc Społeczna i Socjoterapia. Podczas studiów magisterskich podejmowała współpracę z Kołem Naukowym Pedagogów Wolontariuszy działającym przy Uniwersytecie Zielonogórskim. Podczas akcji wolontariatu wspomagała m.in.  imprezy organizowane przez SPOA  „Dalej Razem”.  Była kierownikiem i wychowawcą świetlicy socjoterapeutycznej „Niezapominajki” w Zielonej Górze.

  Uczestniczka szkoleń z zakresu wiedzy o Autyzmie i Zespole Aspergera prowadzonych przez SPOA „Dalej Razem”.

   

  Karolina Wareluk
  Terapeuta

   

  motylMotylki:

  agnieszka sakowicz

  Agnieszka Sakowicz
  Terapeuta – kierownik zespołu

  W Przedszkolu „Dalej Razem” od kwietnia 2012 roku. Absolwentka studiów magisterskich na kierunku: Pedagogika Pracy Socjalnej oraz podyplomowych z Oligofrenopedagogiki. Uczestniczka cyklu szkoleń specjalistycznych z zakresu wiedzy o Autyzmie organizowanych przez ODN w Zielonej Górze jaki i przez SPOA „Dalej Razem” oraz innych licznych kursów i szkoleń dotyczących pracy z osobami niepełnosprawnymi w tym m.in. „Metoda Weroniki Sherborne w terapii i wspomaganiu rozwoju dziecka”, „Trening zastępowania agresji”, „ADHD – podejmowanie decyzji o strategiach terapeutycznych” oraz warsztatu „Moje sylabki – nauka czytania metodą sumultaniczno-sekwencyjną” wg Jagody Cieszyńskiej. W latach 2003-2012 pracowała jako terapeuta w Oddziale Psychiatrycznym Obserwacyjnym dla Dzieci i Młodzieży w Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze. Od października 2012 studiuje na kierunku: Pedagogika Wczesnoszkolna i Przedszkolna.

   

  spychała_zdj

  Danuta Spychała
  Terapeuta

  Absolwentka studiów licencjackich na kierunku: Pedagogika Praca Socjalna z Poradnictwem Zawodowym oraz magisterskich z zakresu Pomocy Społecznej i Socjoterapii. Uczestniczka szkolenia bazowego na temat Autyzmu i Zespołu Aspergera organizowanego przez SPOA „Dalej Razem”. Pracowała jako wychowawca w Prywatnym Przedszkolu Artystyczno – Językowym ” Chatka Niedźwiadka” we Wrocławiu oraz Niepublicznym Żłobku „Bajkowe Ludki” również we Wrocławiu. Na przełomie 2008/2009 roku odbyła praktykę w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bojanowie oraz w Domu Pomocy Społecznej w Pakówce. Związana z Zielonogórskim Zagłębiem Kabaretowym. Od listopada 2013 rozpoczęła pracę w Przedszkolu „Dalej Razem” na stanowisku terapeuta.

  Sabina Turczyniak
  Terapeuta

  Absolwentka studiów

   

  240_F_73798165_UozSJvjs1NaQGHN3n9klSDKrnUxFXPTr
  Sowy:
  karolina połomka
  Karolina Połomka
  Terapeuta

  Absolwentka studiów magisterskich na Uniwersytecie Zielonogórskim o specjalności Edukacji Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej. Ukończyła studia podyplomowe: Oligofrenopedagogika – Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz Logopedia i Terapia Pedagogiczna. Odbyła praktyki zawodowe w Niepublicznym Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety w Zielonej Górze, w szkole integracyjnej – Zespół Szkół Ekologicznych im. Unii Europejskiej w Zielonej Górze, w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka  w Nowej Soli  oraz w publicznych przedszkolach. Przez ponad rok pracowała w Niepublicznym żłobku. W roku szkolnym 2015/2016 zamierza podjąć szkolenia z zakresu wiedzy o Autyzmie organizowanych przez SPOA „Dalej Razem”.

  Ewelina Gradowska
  Terapeuta

  Absolwentka studiów

  mrówka2Mróweczki:

   

  fornal_zdj

  Karolina Fornal
  Terapeuta – kierownik zespołu

  Absolwentka studiów licencjackich na kierunku Pedagogika o Specjalności Resocjalizacja i Poradnictwo Specjalistyczne oraz magisterskich na kierunku Pedagogika Opiekuńczo – Wychowawcza i Profilaktyka. W grudniu 2014 r. ukończyła kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki. Absolwentka studiów podyplomowych na kierunku Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna.

  Uczestniczka szkoleń z zakresu wiedzy o autyzmie organizowanych przez SPOA „Dalej Razem. Ukończyła cykl szkoleń na Letniej Szkole Terapii Behawioralnej organizowanej przez PSTB w Krakowie. Posiada certyfikat systemu alternatywnej komunikacji Exchange Communication System (PECS). Ukończyła I i II stopień Metody Dobrego Startu oraz wiele innych szkoleń związanych z pracą z dziećmi z autyzmem i z osobami z niepełnosprawnością intelektualną.

  Podczas studiów od  2012 r. działała w Kole Naukowym Pedagogów Wolontariuszy działającym przy Uniwersytecie  Zielonogórskim, brała udział w licznych akcjach z dziećmi od 3 r.ż. Wolontariuszka w Przedszkolu „Dalej Razem” od października 2013. Od września 2014 pracuje w przedszkole „Dalej Razem”.

  zdjecia 2
  Malwina Bębnowicz
  Terapeuta

  Absolwentka studiów magisterskich Uniwersytetu Szczecińskiego na kierunku Pedagogika Opiekuńcza i Resocjalizacyjna. Studia licencjackie ukończyła z Pedagogiki Pracy Socjalnej. Ukończyła studia podyplomowe na Uniwersytecie Zielonogórskim  na kierunku Edukacja Elementarna i Terapia Pedagogiczna. Obecnie w trakcie studiów podyplomowych z Pedagogiki Specjalnej.  Uczestniczka szkoleń z zakresu wiedzy o autyzmie organizowanych przez SPOA „Dalej Razem”. Odbyła praktyki zawodowe w klasach I-III oraz przedszkolu w Szkole Podstawowej nr 4  w Międzyrzeczu. Odbyła również praktyki w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Zielonej Górze.  Od września 2016 roku pracuje w przedszkolu „Dalej Razem”.

  Anita Kowalska
  Pomoc przedszkolna

  Absolwentka

  je-3175642
  Żabki:
  aleksandra baszczuk
  Aleksandra Baszczuk
  Terapeuta – kierownik zespołu

  Absolwentka studiów magisterskich na kierunku Pedagogika o specjalności Resocjalizacja z poradnictwem specjalistycznym oraz studiów podyplomowych „Wczesne Wspomaganie Rozwoju i Edukacji Uczniów Autystycznych”. Absolwentka studiów podyplomowych na kierunku Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna. Uczestniczka cyklu szkoleń z zakresu wiedzy o autyzmie organizowanych przez SPOA „Dalej Razem”. Ukończyła trzystopniowe szkolenie dotyczącej terapii behawioralnej osób z autyzmem oraz szkolenie organizowane przez Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej: „Praca z osobą przejawiającą trudne zachowania w oparciu o zasady Analizy Behawioralnej Stosowanej.  Uczestniczka szkolenia prowadzonego przez dr Teresę Kaczan „Terapia ustno-twarzowa, terapia ręki i ergoterapia w pediatrii oraz ich wpływ na rozwój psychomotoryczny dziecka z grupy ryzyka”. Posiada certyfikat systemu alternatywnej komunikacji Exchange Communication System (PECS). Pracowała w Ośrodku Pomocy Społecznej w Czerwieńsku. Początkowo wolontariuszka, a  od września 2012 terapeuta w przedszkolu „Dalej Razem”.

   

  Kopia DSCF1552

  Izabela Bohdanow
  Terapeuta

  Absolwentka studiów magisterskich na kierunku filologia polska o specjalizacji edytorstwo i komunikacja medialna oraz studiów licencjackich na kierunku socjologia. Ukończyła studia podyplomowe: kwalifikacje pedagogiczne oraz edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną – oligofrenopedagogika. Uczestniczka szkoleń z zakresu wiedzy o autyzmie organizowanych przez SPOA „Dalej Razem”, trzymodułowego kursu bazowego terapii behawioralnej w teorii i praktyce organizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej w Krakowie oraz podstawowego szkolenia z terapii taktylnej organizowanego przez ośrodek ASTO we Wrocławiu.

  Joanna Boruszewska
  Terapeuta

  Absolwentka studiów…

  slimakŚlimaczki:

  plamowska_zdj

  Agnieszka Plamowska
  Nauczyciel/Terapeuta – kierownik zespołu

  Absolwentka studiów magisterskich na kierunku Pedagogika o specjalizacji Opieka i Profilaktyka Niedostosowania Społecznego, ukończyła studia podyplomowe na kierunku Wczesne Wspomaganie Uczniów Autystycznych. Uczestniczka szkoleń nt.: „Seksualność przedszkolaka” „Wprowadzenie do Pedagogiki Wspólnych Przeżyć”; „Radzenie sobie w sytuacjach trudnych z wykorzystaniem elementów komunikacji werbalnej i niewerbalnej”; „Podstawy socjoterapii”; „Przemoc w rodzinie”; Elementy pomocy przedlekarskiej”; Od 2009 pracowała w Świetlicy Specjalistycznej. Od września 2012 terapeuta w przedszkolu „Dalej Razem”. Uczestniczka szkoleń z zakresu wiedzy o Autyzmie zorganizowanym przez SPOA ‘’Dalej Razem’’. Posiada certyfikat systemu alternatywnej komunikacji Exchange Communication System (PECS). Od października 2013 rozpoczęła studia podyplomowe na kierunku Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna.

  zukŻuczki:

  czwarkiel_zdj

  Anna Czwarkiel
  Nauczyciel/Terapeuta – kierownik  zespołu

  Absolwentka studiów magisterskich kierunku: Pedagogika o specjalizacji Opieka i Profilaktyka Niedostosowania Społecznego. Ukończyła studia podyplomowe: „Edukacja wczesnoszkolna” oraz „Socjoterapia”. Uczestniczka licznych szkoleń, m.in. z zakresu wiedzy o Autyzmie organizowanych przez SPOA „Dalej Razem’’; cyklu szkoleń, warsztatów, treningów w ramach projektu „Sięgnijmy dalej – Budowa koalicji placówek wsparcia dziennego” prowadzonego przez Pracownię Alternatywnego Wychowania w Łodzi; i innych szkoleń: „Dramaterapia”, „Proste tańce integracyjne w pracy z grupą”, „Wychowawca placówek wypoczynku dla dzieci”, „Praca z uczniem z ADHD w klasach I-III”, „Seksualność przedszkolaka”. Posiada certyfikat alternatywnej komunikacji Picture Exchange Communication System (PECS). Od 2009r. do 2012r. pracowała jako opiekun w Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży. Posiada praktykę zawodową w szkole, Domu Małego Dziecka, Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym. Od roku 2008 wychowawca, a następnie prowadzący, współorganizator: obozów terapeutycznych, zajęć artystycznych i socjoterapeutycznych w świetlicy socjoterapeutycznej. Od lipca 2012 wolontariusz, a od września terapeuta w Przedszkolu „Dalej Razem”. Obecnie zdobywa kwalifikacje z zakresu oligofrenopedagogiki.

   

  senger

  Urszula Senger
  Terpeuta

  Absolwentka studiów licencjackich na kierunku Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa: bibliotekarstwo edukacyjne oraz studiów magisterskich na kierunku Pedagogika opiekuńczo- wychowawcza i profilaktyka. Ukończyła studia podyplomowe: Kwalifikacje pedagogiczne.  Obecnie kończy studia podyplomowe z Pedagogiki specjalnej. Uczestniczka wielu szkoleń, m.in. cyklu szkoleń specjalistycznych z zakresu wiedzy o autyzmie organizowanych przez SPOA „Dalej Razem”. Swoje doświadczenie pedagogiczne zdobywała podczas pracy w  niepublicznym przedszkolu oraz podczas opieki nad dziećmi w świetlicy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szprotawie. Od listopada 2016 roku pracuje w Przedszkolu „Dalej Razem”.

 • Zajęcia dodatkowe

   

  jakubiak_zdj

  Anna Jakubiak
  Prowadzi zajęcia dodatkowe: Terapia Integracji Sensorycznej oraz zajęcia teatralne – urlop macierzyński

  Absolwentka studiów magisterskich na kierunku: Pedagogika o specjalizacji: Animacja Społeczno-Kulturalna –Teatr oraz podyplomowych na kierunku: Wczesne Wspomaganie i Edukacja Uczniów z Autyzmem w Poznaniu. Ukończyła kurs opiekuna-wychowawcy dla dzieci i młodzieży z elementami wspomagania dzieci alkoholików oraz kurs rewalidacji i opieki osób niepełnosprawnych. Organizowała i prowadziła imprezy okolicznościowe dla dzieci i młodzieży szkolnej wraz z teatrem. Uczestniczyła w szkoleniach specjalistycznych z zakresu wiedzy o Autyzmie organizowanych przez SPOA „Dalej Razem” oraz fundację SYNAPSIS. Posiada certyfikat systemu alternatywnej komunikacji Exchange Communication System (PECS). Uczestniczyła w warsztacie „Moje sylabki – nauka czytania metodą sumultaniczno-sekwencyjną” wg Jagody Cieszyńskiej. Od października 2013 rozpoczęła studia na kierunku: Teoria Integracji Sensorycznej w Diagnozie i Terapii Dzieci z Dysfunkcjami Rozwojowymi. Z Przedszkolem „Dalej Razem” związana od 2012 roku.

   

  paulina Dajczak
  Paulina Dajczak
  Logopeda

  Absolwentka studiów licencjackich na kierunku Pedagogika o specjalizacji: Opieka i Profilaktyka Niedostosowania Społecznego,  studiów magisterskich na kierunku Pedagogika Opiekuńczo – Wychowawcza i Profilaktyka oraz studiów podyplomowych z Logopedii i Terapii Pedagogicznej.

  Obecnie studiuje Edukację i rehabilitację osób z niepełnosprawnością intelektualną – Oligofrenopedagogika.

  Ukończyła kurs podstaw języka migowego oraz odbyła szereg praktyk zawodowych, m.in. w szkole podstawowej i ośrodku szkoleniowo-wychowawczym.
  Katarzyna Piosik Łobaczewska
  Prowadzi konsultacje i wspieranie rodzin podopiecznych

  Psycholog….

  Agnieszka Wiśniewska
  Prowadzi konsultacje i wspieranie rodzin podopiecznych w zakresie żywienia
  Technolog żywienia, specjalista ds. żywienia, specjalista ds. psychodietetyki, specjalista z zakresu higieny i epidemiologii. Członek Polskiego Towarzystwa Dietetyki. Uczestniczka wielu kursów z zakresu bezpieczeństwa żywności i żywienia. Z Przedszkolem „Dalej Razem” związana od chwili jego powstania. W przedszkolu „Dalej Razem”  prowadzi konsultacje i szkolenia z zakresu zywienia.
  Małgorzata Bielec
  Prowadzi zajęcia dodatkowe: gimnastyka korekcyjna i diagnoza wad postawy

  Pani Małgorzata prowadzi zajęcia ruchowe w Stowarzyszeniu od początku jego istnienia, czyli od roku 2001. Od 13 lat pracuje w Zespole Szkół Specjalnych nr. 1 w Zielonej Górze jako nauczyciel gimnastyki korekcyjnej i wychowania fizycznego. Od 1989 pracowała w Wojewódzkiej Specjalistycznej Przychodni ZOZ „Elżbietanki” dla dzieci i młodzieży jako fizjoterapeuta. Jest absolwentką studiów magisterskich na Wydziale Nauk Pedagogicznych i Społecznych na kierunku pedagogika opiekuńczo. Pani Małgorzata ukończyła również Medyczne Studium Zawodowe na wydziale fizjoterapii dające kwalifikacje do prowadzenia zajęć kinezyterapii, masażu, fizykoterapii. Ukończone studia podyplomowe, to: Oligofrenopedagogika (Poznań), Biomechanika w korekcji wad postawy ciała. Gimnastyka korekcyjno- kompensacyjna (Wrocław), Socjoterapia (Wałbrzych), Wychowanie fizyczne. Gimnastyka korekcyjna (Zielona Góra), kurs kwalifikacyjny do pracy z dziećmi głęboko upośledzonych (Poznań).

Przedszkole na Facebooku
Nasz kanał na YouTube
NABÓR OTWARTY

plakat a3_Obszar roboczy 1

× Co ja ogłaszam?
Ogłoszenie