O przedszkolu organizacyjnie

Formalna nazwa Przedszkola „Dalej Razem” to:
Niepubliczne Przedszkole z Oddziałami dla Dzieci z Autyzmem w Zielonej Górze.

Założycielem przedszkola i jednocześnie jego jednostką prowadzącą jest:
Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym„Dalej Razem”.

Statut przedszkola: Statut Przedszkola „Dalej Razem”

 • Oferta
  Grupa ogólnodostępna
  Czesne: 400zł/m-c
  Zapewniamy:
  • 8 godzin opieki, w tym 5 godzin przeznaczone na realizację podstawy programowej;
  • Całodniowe wyżywienie (4 posiłki);
  • Profesjonalizm i elastyczność w żywieniu, dieta bezglutenowa, bezkazeinowa, bezcukrowa;
  • Trzy dodatkowe, grupowe zajęcia w tygodniu: język angielski, gimnastyka korekcyjna, zajęcia umuzykalniające/zajęcia teatralne;
  • Dobór metod i form pracy w zależności od możliwości i indywidualnych predyspozycji dziecka (m.in. metoda nauki pojęć matematycznych wg E.Gruszczyk-Kolczyńskiej, elementy metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, metody ruchowej ekspresji twórczej Rudolfa Labana, metoda Carla Orfa, pedagogika zabawy, metody zabawowo-naśladowcze oraz zadaniowe).
  Grupy dla dzieci z autyzmem
  Czesne: pobyt do 13:30 – 300zł/m-c, pobyt całodniowy – 350zł
  Zapewniamy:
  • 8 godzin opieki, w tym 5 godzin przeznaczone na realizację podstawy programowej wraz z terapią
  • Całodniowe wyżywienie (4 posiłki)
  • Profesjonalizm i elastyczność w żywieniu, dieta bezglutenowa, bezkazeinowa, bezcukrowa
  • Integracja włączająca, jako metoda wspierająca rozwój społeczny i emocjonalny dzieci z autyzmem i dzieci w normie rozwojowej;
  • możliwość indywidualnych konsultacji z psychologiem i dietetykiem
  • 2 dodatkowe, indywidualne zajęcia w tygodniu: integracja sensoryczna, logopedia. Ponadto program logopedyczny i sensoryczny jest realizowany codziennie przez terapeutów prowadzących.
  • raz w roku diagnoza SON – R;
  • Indywidualny Program Terapeutyczny (IPT) – tworzony na rok na podstawie wyników testu SON- R;
  • Szczegółowe IPT tworzone co dwa miesiące, przekazywane podczas indywidualnych konsultacji z rodzicem
 • Kameralność – indywidualne podejście.
  Jesteśmy bardzo małym Przedszkolem, w którym panuje kameralna atmosfera. W naszym Przedszkolu jest w sumie tylko 41 miejsc, w tym:
  • 18 miejsc w grupie ogólnorozwojowej (dla dzieci w normie rozwojowej) – Opieką, wychowaniem i edukacją w tej grupie zajmuje się nauczyciel wraz z dwoma pomocami.
  • 23 miejsc w 7 grupach dla dzieci z autyzmem – w każdej grupie czworo/troje dzieci; opieką, wychowaniem, edukacją i terapią w każdej z grup zajmuje się trzech/dwóch nauczycieli-terapeutów.
Przedszkole na Facebooku
Nasz kanał na YouTube
NABÓR OTWARTY

plakat a3_Obszar roboczy 1

× Co ja ogłaszam?
Ogłoszenie