Nabór dzieci

Rekrutacja dzieci do przedszkola

Główny nabór do grup przedszkolnych na kolejny rok szkolny prowadzimy na wiosnę, natomiast zachęcamy do składania wniosków przez cały rok, wtedy zapisujemy dziecko na listę rezerwową i automatycznie bierze ono udział w procesie rekrutacji kiedy pojawia się miejsce w oddziale przedszkolnym.

Informujemy również, że dzieci do grup dobieramy pod kątem podobnego poziomu funkcjonowania, aby można było prowadzić maksymalnie efektywną terapię.

Aby wziąć udział w rekrutacji należy pobrać odpowiedni wniosek, wypełnić i przynieść do biura przedszkola lub wysłać pocztą, lub zeskanować i wysłać pocztą elektroniczną.

Wczesne Wspomaganie Rozwoju

Na Wczesne Wspomaganie Rozwoju można składać wnioski przez cały rok.
Termin rozpoczęcia uczęszczania na zajęcia jest uzależniony od tego czy akurat dysponujemy wolnymi miejscami (ewentualnie po zwolnieniu się miejsca).

Aby wziąć udział w rekrutacji należy pobrać odpowiedni wniosek, wypełnić i przynieść do biura przedszkola lub wysłać pocztą, lub zeskanować i wysłać pocztą elektroniczną.

Opłaty

Płatności dokonujemy “z dołu” czyli płacimy zawsze za poprzedni miesiąc zgodnie z comiesięcznym rozliczeniem wysłanym na adres mailowy.

Płatności za czesne należy dokonywać co miesiąc na konto:
34 9657 0007 0020 0212 9732 0001
Bank Spółdzielczy

Zobacz co oferujemy