13.06.2014
Wyniki ankiety przeprowadzonej wśród rodziców

Na przełomie maja i czerwca w naszym przedszkolu zostało przeprowadzone badanie ankietowe mające na celu określenie opinii rodziców naszych podopiecznych na temat realizacji wymagań w obszarze: efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej przedszkola.
Ankieta była przeprowadzona anonimowo, a jej wyniki zostały opracowane zbiorczo.
Dane uzyskane z analizy kwestionariuszy ankiet mają służyć doskonaleniu pracy przedszkola.
Cieszymy się z tak pozytywnych wyników, serdecznie dziękujemy rodzicom za okazane nam zaufanie, za współpracę i za uznanie naszych dotychczasowych działań.

Analiza wyników ankiety

Przedszkole na Facebooku
Nasz kanał na YouTube
NABÓR OTWARTY

plakat a3_Obszar roboczy 1

× Co ja ogłaszam?
Ogłoszenie