15.12.2013
Zajęcia teatralne

Od września w grupie „Pszczółek” odbywają się zajęcia teatralne.

„Zabawa w teatr”- to forma aktywności, która ma na celu rozwój samoświadomości małego dziecka oraz doskonalenie w nim pozytywnych zmian. Jest to poznawanie świata za pomocą działania. Wchodzenie dziecka w określone role, improwizacje – pozwala to na kreowanie własnej rzeczywistości. Dzieci w wieku przedszkolnym nie dysponują jeszcze wystarczającym zasobem słów i pojęć, które umożliwiałyby im prawidłowe określenie różnych cech i procesów psychicznych, precyzyjne nazywanie czyichś zachowań, stanów, myśli i uczuć .Brak możliwości wyrażania swoich emocji jest często powodem wielu agresywnych zachowań bądź izolowania się w grupie rówieśniczej. Zachodzi zatem potrzeba wprowadzenia innych środków umożliwiających dzieciom informowanie i wydobycie z siebie drzemiących w nich emocji. Zajęcia odwołują się do indywidualności dziecka i jego przeżyć.

Zajęcia teatralne prowadzi Anna Jakubiak absolwentka studiów magisterskich kierunku: Animacja Społeczno –Kulturalna, specjalizacja Teatr. Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi w zakresie edukacji teatralnej oraz organizacji imprez okolicznościowych z udziałem dzieci. Ukończyła kurs w zakresie: „Scenografia i muzyka w spektaklu” prowadzonym przez aktorów Teatru Lubuskiego.

Metody i formy pracy: drama , inscenizacja, improwizacja, ćwiczenia pantomimiczne, ćwiczenia głosowe, rysunek.

Przedszkole na Facebooku
Nasz kanał na YouTube
NABÓR OTWARTY

plakat a3_Obszar roboczy 1

× Co ja ogłaszam?
Ogłoszenie