Dieta

Żywienie dzieci, u których zdiagnozowano zaburzenia ze spektrum autyzmu ASD nie jest tematem łatwym, zarówno dla rodziców, opiekunów, terapeutów jak i dla samych dzieci. Zaburzenia odżywiania stwierdzane u dzieci autystycznych są wypadkową komponentów: rozwojowych, medycznych, społecznych, behawioralnych oraz błędów dietetycznych.
Dzieci (również dorośli) z autyzmem mają często rygorystyczne i ograniczone preferencje pokarmowe, co powoduje, że ich codzienna dieta nie jest dietą w pełni pokrywającą zapotrzebowanie na wszystkie składniki pokarmowe. Mając świadomość wpływu diety na rozwój i funkcjonowanie dziecka, a tym samym na efektywność prowadzonej terapii podejmujemy pracę nad wdrożeniem diety, która uwzględniając ograniczenia natury medycznej np. alergie i nietolerancje pokarmowe, zaburzenia sensoryczne oraz wybiórczość pokarmową dostarczy dziecku składników, których potrzebuje jego młody organizm

Zakres pracy dietetyka:

  • Konsultacje indywidualne z rodzicami i opiekunami dzieci.
  • Współpraca z wielospecjalistycznym zespołem, którego zadaniem jest opracowanie indywidualnych programów edukacyjno- terapeutycznych dla dzieci. 
  • Współpraca z terapeutami przy opracowaniu i przeprowadzaniu treningu jedzenia. 
  • Organizowanie warsztatów kulinarnych dla dzieci.  Organizowanie szkoleń i warsztatów dla rodziców i opiekunów dzieci.
  • Przeprowadzanie szkoleń dla kadry przedszkola nt żywienia, dietoterapii, zaburzeń odżywiania u dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.